Hơn ai hết toàn thể cán bộ công nhân viên của nhà phân phối Lan Phương phải trả lời được những câu hỏi về sứ mệnh của thương hiệu Lan Phương
- Khách hàng: Ai là người tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ của công ty ?
- Sản phẩm hay dịch vụ cốt lõi: Dịch vụ tại thị trường nào ?
- Công nghệ: Công nghệ có phải là mối quan tâm hàng đầu của công ty hay không ?
- Sự quan tâm đối với vấn đề quan trọng khác: Như sự sống còn, phát triển, khả năng sinh lời...
- Công ty có ràng buộc với các mục tiêu kinh doanh nào khác hay không ?
- Triết lý: Đâu là niềm tin cơ bản, giá trị, nguyện vọng và các ưu tiên triết lý của công ty ?
- Tự đánh giá: Những năng lực đặc biệt hoặc ưu thế cạnh tranh chủ yếu của công ty là gì ?
- Mối quan tâm đối với hình ảnh cộng đồng: Hình ảnh cộng đồng có là mối quan tâm chủ yếu đối với công ty hay không ?
- Mối quan tâm đối với nhân viên: Thái độ của công ty với nhân viên như thế nào ?


CÔNG TY TNHH MTV NHÀ PHÂN PHỐI LAN PHƯƠNG

WEBSITE: DENLEDBINHDUONG.COM

167 Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương